Skip to main content
Mua tại tổng kho giảm 500k Mua tại tổng kho giảm 500k

Giao Hàng
Toàn Quốc
Chính Sách
Đổi trả rõ ràng
Uy Tín
Chất Lượng
Miễn Phí
Lắp Đặt
Hỗ Trợ
Liên Tục
Quang Huy
Tổng kho tủ nấu cơm công nghiệp

Tủ nấu cơm 4 khay

Tủ nấu cơm 4 khay điện QH-4KDR Tủ nấu cơm 4 khay điện QH-4KDR
Giá: 6,800,000 đ - 15%
0 Đánh giá
Đã bán: 28
Tủ nấu cơm 4 khay điện liền điều khiển QH-4KDL Tủ nấu cơm 4 khay điện liền điều khiển QH-4KDL
Giá: 7,500,000 đ - 13%
0 Đánh giá
Đã bán: 29
Tủ nấu cơm 4 khay gas QH-4KG Tủ nấu cơm 4 khay gas QH-4KG
Giá: 8,600,000 đ - 12%
0 Đánh giá
Đã bán: 17
Tủ nấu cơm 4 khay điện gas QH-4KDR Tủ nấu cơm 4 khay điện gas QH-4KDR
Giá: 8,800,000 đ - 23%
0 Đánh giá
Đã bán: 15

Tủ nấu cơm 6 khay

Tủ nấu cơm 6 khay điện QH-6KDR Tủ nấu cơm 6 khay điện QH-6KDR
Giá: 7,500,000 đ - 13%
0 Đánh giá
Đã bán: 16
Tủ nấu cơm 6 khay điện liền điều khiển QH-6KDL Tủ nấu cơm 6 khay điện liền điều khiển QH-6KDL
Giá: 8,500,000 đ - 12%
0 Đánh giá
Đã bán: 17
Tủ nấu cơm 6 khay gas QH-6KG Tủ nấu cơm 6 khay gas QH-6KG
Giá: 9,800,000 đ - 10%
0 Đánh giá
Đã bán: 17
Tủ nấu cơm 6 khay điện gas QH-6KDR Tủ nấu cơm 6 khay điện gas QH-6KDR
Giá: 10,000,000 đ - 10%
0 Đánh giá
Đã bán: 14
Tủ nấu cơm 6 khay điện gas liền điều khiển QH-6KDGL Tủ nấu cơm 6 khay điện gas liền điều khiển QH-6KDGL
Giá: 10,700,000 đ - 19%
0 Đánh giá
Đã bán: 14

Tủ nấu cơm 8 khay

Tủ nấu cơm 8 khay điện QH-8KDR Tủ nấu cơm 8 khay điện QH-8KDR
Giá: 8,500,000 đ - 12%
0 Đánh giá
Đã bán: 11
Tủ nấu cơm 8 khay điện liền điều khiển QH-8KDL Tủ nấu cơm 8 khay điện liền điều khiển QH-8KDL
Giá: 9,500,000 đ - 11%
0 Đánh giá
Đã bán: 11
Tủ nấu cơm 8 khay gas QH-8KG Tủ nấu cơm 8 khay gas QH-8KG
Giá: 10,300,000 đ - 10%
0 Đánh giá
Đã bán: 18
Tủ nấu cơm 8 khay điện gas QH-8KDR Tủ nấu cơm 8 khay điện gas QH-8KDR
Giá: 10,500,000 đ - 10%
0 Đánh giá
Đã bán: 13
Tủ nấu cơm 8 khay điện gas liền điều khiển QH-8KDGL Tủ nấu cơm 8 khay điện gas liền điều khiển QH-8KDGL
Giá: 11,200,000 đ - 9%
0 Đánh giá
Đã bán: 12

Tủ nấu cơm 10 khay

Tủ nấu cơm 10 khay điện QH-10KDR Tủ nấu cơm 10 khay điện QH-10KDR
Giá: 8,800,000 đ - 11%
0 Đánh giá
Đã bán: 15
Tủ cơm điện 10 khay liền điều khiển QH-10KDL Tủ cơm điện 10 khay liền điều khiển QH-10KDL
Giá: 9,800,000 đ - 10%
0 Đánh giá
Đã bán: 18
Tủ nấu cơm 10 khay gas QH-10KG Tủ nấu cơm 10 khay gas QH-10KG
Giá: 11,300,000 đ - 9%
0 Đánh giá
Đã bán: 12
Tủ nấu cơm 10 khay điện gas QH-10KDR Tủ nấu cơm 10 khay điện gas QH-10KDR
Giá: 11,500,000 đ - 9%
0 Đánh giá
Đã bán: 12
Tủ nấu cơm 10 khay điện gas liền điều khiển QH-10KDGL Tủ nấu cơm 10 khay điện gas liền điều khiển QH-10KDGL
Giá: 12,200,000 đ - 8%
0 Đánh giá
Đã bán: 12

Tủ nấu cơm 12 khay

Tủ nấu cơm 12 khay điện QH-12KDR Tủ nấu cơm 12 khay điện QH-12KDR
Giá: 9,500,000 đ - 11%
0 Đánh giá
Đã bán: 16
Tủ nấu cơm 12 khay điện liền điều khiển QH-12KDL Tủ nấu cơm 12 khay điện liền điều khiển QH-12KDL
Giá: 10,900,000 đ - 9%
0 Đánh giá
Đã bán: 12
Tủ nấu cơm 12 khay gas QH-12KG Tủ nấu cơm 12 khay gas QH-12KG
Giá: 12,600,000 đ - 8%
0 Đánh giá
Đã bán: 15
Tủ nấu cơm 12 khay điện gas QH-12KDR Tủ nấu cơm 12 khay điện gas QH-12KDR
Giá: 12,800,000 đ - 8%
0 Đánh giá
Đã bán: 13
Tủ cơm 12 khay điện gas liền điều khiển QH-12KDGL Tủ cơm 12 khay điện gas liền điều khiển QH-12KDGL
Giá: 13,200,000 đ - 15%
0 Đánh giá
Đã bán: 14

Tủ nấu cơm 24 khay

Tủ nấu cơm 24 khay gas QH-24KG Tủ nấu cơm 24 khay gas QH-24KG
Giá: 23,600,000 đ - 8%
0 Đánh giá
Đã bán: 8
Tủ nấu cơm 24 khay điện gas QH-24KDR Tủ nấu cơm 24 khay điện gas QH-24KDR
Giá: 23,800,000 đ - 8%
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Tủ cơm 24 khay điện gas liền điều khiển QH-24KDGL Tủ cơm 24 khay điện gas liền điều khiển QH-24KDGL
Giá: 25,900,000 đ - 8%
0 Đánh giá
Đã bán: 6

Chọn theo năng suất nấu

Tủ nấu cơm từ 20kg gạo/mẻ Tủ nấu cơm từ 20kg gạo/mẻ
Giá: 8,500,000 đ - 12%
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Tủ nấu cơm từ 30kg gạo/mẻ Tủ nấu cơm từ 30kg gạo/mẻ
Giá: 9,800,000 đ - 10%
0 Đánh giá
Đã bán: 7
Tủ nấu cơm từ 50kg gạo/mẻ Tủ nấu cơm từ 50kg gạo/mẻ
Giá: 10,900,000 đ - 9%
0 Đánh giá
Đã bán: 6
Tủ nấu cơm từ 70kg gạo/mẻ Tủ nấu cơm từ 70kg gạo/mẻ
Giá: 21,200,000 đ - 9%
0 Đánh giá
Đã bán: 11
Tủ nấu cơm từ 100kg gạo/mẻ Tủ nấu cơm từ 100kg gạo/mẻ
Giá: 21,100,000 đ - 9%
0 Đánh giá
Đã bán: 8

Tủ nấu cơm bằng điện

Tủ nấu cơm 4 khay điện QH-4KDR Tủ nấu cơm 4 khay điện QH-4KDR
Giá: 6,800,000 đ - 15%
0 Đánh giá
Đã bán: 28
Tủ nấu cơm 4 khay điện liền điều khiển QH-4KDL Tủ nấu cơm 4 khay điện liền điều khiển QH-4KDL
Giá: 7,500,000 đ - 13%
0 Đánh giá
Đã bán: 29
Tủ nấu cơm 6 khay điện QH-6KDR Tủ nấu cơm 6 khay điện QH-6KDR
Giá: 7,500,000 đ - 13%
0 Đánh giá
Đã bán: 16
Tủ nấu cơm 6 khay điện liền điều khiển QH-6KDL Tủ nấu cơm 6 khay điện liền điều khiển QH-6KDL
Giá: 8,500,000 đ - 12%
0 Đánh giá
Đã bán: 17
Tủ nấu cơm 8 khay điện QH-8KDR Tủ nấu cơm 8 khay điện QH-8KDR
Giá: 8,500,000 đ - 12%
0 Đánh giá
Đã bán: 11

Tủ nấu cơm bằng điện & gas

Tủ nấu cơm 4 khay điện gas QH-4KDR Tủ nấu cơm 4 khay điện gas QH-4KDR
Giá: 8,800,000 đ - 23%
0 Đánh giá
Đã bán: 15
Tủ nấu cơm 6 khay điện gas QH-6KDR Tủ nấu cơm 6 khay điện gas QH-6KDR
Giá: 10,000,000 đ - 10%
0 Đánh giá
Đã bán: 14
Tủ nấu cơm 8 khay điện gas QH-8KDR Tủ nấu cơm 8 khay điện gas QH-8KDR
Giá: 10,500,000 đ - 10%
0 Đánh giá
Đã bán: 13
Tủ nấu cơm 6 khay điện gas liền điều khiển QH-6KDGL Tủ nấu cơm 6 khay điện gas liền điều khiển QH-6KDGL
Giá: 10,700,000 đ - 19%
0 Đánh giá
Đã bán: 14
Tủ nấu cơm công nghiệp Quang Huy

Tủ cơm công nghiệp là thiết bị không thể thiếu trong quán cơm, nhà hàng kinh doanh trên thị trường hiện nay. Tủ có rất nhiều mức dung tích khác nhau cho khách hàng lựa chọn, sử dụng nhiên liệu điện/gas hoặc điện gas tích hợp. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm tủ nấu cơm, mời bạn tham khảo bài viết bên dưới:

Lý do nên sử dụng tủ cơm công nghiệp

Sử dụng dễ tiết kiệm công sức

Tủ cơm công nghiệp vận hành hoàn toàn tự động, người dùng chỉ cần cho nguyên liệu vào bên trong tủ, cấp lượng nước cần thiết và khởi động là hoàn thành. Bộ phận gia nhiệt sẽ hoạt động và làm chín thực phẩm bên trong một cách nhanh chóng. Người dùng không cần tốn thời gian và công sức đứng kiểm tra, canh chừng thường xuyên.

Vận hành tự động, sử dụng dễ dàng
Vận hành tự động, sử dụng dễ dàng

Nấu hấp nhanh tiết kiệm thời gian

Tủ nấu cơm công nghiệp được trang bị hệ thống gia nhiệt hiện đại với khả năng hoạt động mạnh mẽ, thành tủ cấu tạo dày 3 lớp đem đến khả năng giữ nóng tốt, rút ngắn 50% thời gian nấu hấp so với khi sử dụng bếp than, củi truyền thống. Thời gian nấu cơm trung bình dao động từ 40 – 45 phút. 

Thời gian nấu hấp nhanh chóng
Thời gian nấu hấp nhanh chóng

Nấu hấp ngon chất lượng đảm bảo

Tủ sử dụng công nghệ nấu hấp bằng hơi nước nên thành phẩm cơm chín đều, thơm ngon và không xảy ra hiện tượng khê cháy. Thành tủ với độ kín gần như tuyệt đối, nhiệt lượng sẽ được lan tỏa đều xung quanh mọi ngóc ngách nên đồ ăn sẽ chín từ trong ra ngoài, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu là 0%.

Nấu đa năng tiết kiệm chi phí

Bên cạnh công dụng nấu cơm, người dùng có thể sử dụng tủ để nấu hấp nhiều loại thực phẩm khác, như là: bánh bao, gà, vịt, xúc xích, hải sản,… Bạn không cần tốn kém chi phí để đầu tư các mẫu nồi hấp riêng biệt, chỉ cần tủ nấu cơm công nghiệp là quá đủ cho nhu cầu kinh doanh, bán hàng. 

Khả năng nấu hấp đa năng
Khả năng nấu hấp đa năng

Kinh nghiệm chọn mua tủ hấp cơm công nghiệp

Để lựa chọn được mẫu tủ cơm công nghiệp phù hợp nhất với nhu cầu, bạn cần đặc biệt lưu ý những điều sau đây:

Thiết kế cấu tạo

Tủ nấu cơm chất lượng tốt cần đảm bảo những tiêu chí sau về mặt kiểu dáng, cấu tạo:

 • Thành tủ: cấu tạo dày 3 lớp, bên trong có lót lớp foam bảo ôn cách nhiệt, người dùng không lo bỏng rát tay nếu vô tình chạm vào bề mặt.
Chất liệu inox 304 sáng bóng
Chất liệu inox 304 sáng bóng
 • Cửa tủ: thiết kế chắc chắn, đi kèm với tay cầm và khóa chốt, giúp cố định cửa tủ trong suốt quá trình vận hành.
Tay cầm chắc chắn
Tay cầm chắc chắn
 • Gioăng cao su: chọn mua mẫu tủ cơm được tích hợp gioăng cao su đi kèm, giúp tủ được đóng kín hơn, ngăn chặn tình trạng thất thoát hơi nóng 
Gioăng cao su
Gioăng cao su
 • Đồng hồ đo áp suất: đo lường mức áp suất bên trong, thuận tiện cho người dùng khi quan sát.
Đồng hồ áp suất
Đồng hồ áp suất
 • Khay nấu hấp: thiết kế sâu lòng, làm từ chất liệu Inox 304 cao cấp. Khay nấu cần được chia ra làm 2 loại là khay liền và khay lỗ, phù hợp với từng loại thực phẩm khác nhau.
Khay nấu hấp
Khay nấu hấp
 • Phao cấp nước chống tràn: bạn nên chọn mua tủ cơm được tích hợp phao chống tràn, có khả năng tự cung cấp nước và ngắt lại khi đầy, nước không bị trào ra ngoài gây ảnh hưởng đến bộ phận gia nhiệt.
Phao cấp nước chống tràn
Phao cấp nước chống tràn
 • Bộ phận gia nhiệt: là mayso hoặc pép đốt tùy thuộc vào nhiên liệu sử dụng. Cả 2 cần được làm từ chất liệu Inox để đảm bảo về độ bền và tính an toàn khi sử dụng
Bộ phận gia nhiệt
Bộ phận gia nhiệt
 • Bộ phận điều khiển: mẫu tủ cơm hiện đại nhất trên thị trường sẽ được tích hợp hệ thống điều khiển ngay trên thân tủ, bao gồm rơ le điều chỉnh nhiệt độ và thời gian, được phân chia thành các dải nhiệt/ dải thời gian rõ ràng. Tủ sẽ tự động ngắt khi đến thời gian quy định.
Núm điều chỉnh nhiệt độ
Núm điều chỉnh nhiệt độ
 • Van xả khí: thiết kế phía sau tủ, có tác dụng cân bằng áp suất, hạn chế cháy nổ.
Van xả khí
Van xả khí
 • Van xả nước: xả thải nước thừa ra bên ngoài, thuận tiện khi vệ sinh và lau chùi.
 • Bánh xe đẩy: có thể xoay 360 độ, đi kèm với chốt đóng, giúp cố định vị trí khi cần thiết.
Bánh xe 360 độ
Bánh xe 360 độ

Thời gian nấu nhanh

Thời gian nấu hấp của tủ cơm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, như là:

 • Hệ thống gia nhiệt: hệ thống gia nhiệt có công suất lớn sẽ có khả năng làm nóng nước nhanh hơn.
 • Cấu tạo thành tủ: thành tủ được lót lớp foam cách nhiệt sẽ đem đến khả năng giữ nóng tốt hơn, từ đó rút ngắn thời gian nấu hấp.
 • Thực phẩm nấu hấp: thời gian nấu còn phụ thuộc vào loại thực phẩm cần chế biến. Ví dụ: thời gian hấp bánh bao, xúc xích sẽ nhanh hơn nấu cơm, xôi,…
Thời gian nấu hấp nhanh
Thời gian nấu hấp nhanh

Năng suất nấu lớn

Tủ cơm công nghiệp có thời gian nấu nhanh sẽ đảm bảo năng suất kinh doanh và phục vụ. Khi dùng bếp than, củi, thời gian nấu trung bình là 2 tiếng, như vậy mỗi ngày người dùng chỉ có thể sản xuất được tối đa 3-4 mẻ cơm. Còn đối với tủ nấu cơm công nghiệp Inox, bạn có thể nấu được tối đa 6-7 mẻ cơm, bên cạnh đó còn có thể tận dụng để hấp nhiều loại thực phẩm khác.

Năng suất cụ thể của từng dòng sản phẩm như sau:

Loại tủ

Năng suất

4 khay

11 – 13kg/ mẻ

6 khay

18 – 20kg/ mẻ

8 khay

24 – 26kg/ mẻ

10 khay

29 – 35kg/ mẻ

12 khay

35 – 40kg/ mẻ

24 khay

70 – 80kg/ mẻ

Lựa chọn năng suất tủ hấp cơm
Lựa chọn năng suất tủ hấp cơm

Chức năng điều chỉnh nhiệt

Bạn nên lựa chọn những dòng tủ cơm được tích hợp bộ phận điều khiển để thuận tiện hơn trong quá trình đun nấu. Việc kiểm soát tốt nhiệt lượng theo từng giai đoạn sẽ giúp thành phẩm món ăn chín đều, thơm ngon hơn rất nhiều. Bộ phận hẹn giờ giúp người dùng có thể cài đặt thời gian ngắt tủ theo mong muốn, không cần tốn công sức ghi nhớ thời gian và ngắt tủ thủ công như trước đây. 

Tính năng đi kèm

Những dòng tủ hấp cơm công nghiệp cao cấp, chất lượng tốt đều được tích hợp rất nhiều tính năng hiện đại đi kèm như:

 • Phao cấp nước chống tràn: có tác dụng tự động cung cấp và ngắt nguồn nước, giúp tủ hoạt động ổn định nhất.
 • Hệ thống van xả: bao gồm van xả nước, van xả áp và ống xả khói (đối với tủ gas). Đây là tính năng quan trọng giúp đảm bảo an toàn trong quá trình nấu hấp, đồng thời hỗ trợ người dùng trong việc vệ sinh và lau chùi.
 • Công nghệ tiết kiệm nhiên liệu khi dùng, giữ nóng tối ưu, giảm thiểu chi phí tiền điện/ tiền gas hàng tháng.
Tính năng đi kèm
Tính năng đi kèm

Nhiên liệu sử dụng

Hiện tại, có 3 dòng sản phẩm tủ nấu cơm chính là tủ cơm điện/ gas và điện gas tích hợp

 • Tủ cơm điện: sử dụng nhiên liệu điện nên đảm bảo an toàn tuyệt đối, được tích hợp công nghệ chống cháy nổ và chập điện. Tủ cơm điện không sản sinh ra khói trong quá trình sử dụng.
 • Tủ cơm gas: khả năng gia nhiệt mạnh mẽ và nhanh chóng. Tủ được tích hợp ống xả khói, khói thừa sẽ tự động thoát ra từ phía trên, đảm bảo không gian bếp luôn sạch sẽ.
 • Tủ cơm điện gas: là dòng tủ cơm cao cấp nhất hiện nay, khắc phục triệt để những nhược điểm của tủ cơm điện hoặc gas truyền thống. Người dùng có thể sử dụng luân phiên giữa 2 nhiên liệu, không gây gián đoạn kinh doanh khi xảy ra sự cố như mất điện, hết gas,..
Nên sử dụng tủ cơm loại nào?
Nên sử dụng tủ cơm nhiên liệu nào?

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành và hỗ trợ cũng là yếu tố bạn cần đặc biệt quan tâm đến khi chọn mua tủ cơm công nghiệp. Thời gian bảo hành tối thiểu là 6 tháng – 1 năm, đơn vị phân phối cần cung cấp đầy đủ sổ bảo hành kèm hướng dẫn chi tiết cho khách hàng.

Thương hiệu bán

Cuối cùng, để đảm bảo trải nghiệm sử dụng được tốt nhất, bạn nên chọn mua tủ hấp cơm tại những đơn vị uy tín. Độ uy tín của thương hiệu được thể hiện qua:

 • Số năm hoạt động trong lĩnh vực.
 • Đơn vị có showroom, nhà xưởng sản xuất cố định.
 • Đơn vị có giấy tờ kiểm định về chất lượng sản phẩm.
 • Đơn vị có chính sách bảo hành và hỗ trợ cho khách hàng.
 • Phản hồi và feedback của người tiêu dùng. 
Chính sách bảo hành
Chính sách bảo hành

Báo giá tủ cơm công nghiệp mới nhất 2023

Cập nhập bảng giá tủ hấp cơm công nghiệp điện / gas / điện gas kết hợp mới nhất 2023:

Bảng giá tủ cơm điện 

Tên sản phẩm  Tủ điều khiển rời Tủ điều khiển liền
4 khay Inox 304 8.800.000đ 9.500.000đ
4 khay Inox 201 6.800.000đ 7.500.000đ
6 khay Inox 304  9.500.000đ 10.500.000đ
6 khay Inox 201  7.500.000đ 8.500.000đ
8 khay Inox 304  11.500.000đ 12.500.000đ
8 khay Inox 201  8.500.000đ 9.500.000đ
10 khay Inox 304 11.800.000đ 12.800.000đ
10 khay Inox 201  8.800.000đ 9.800.000đ
12 khay Inox 304  12.500.000đ 13.900.000đ
12 khay Inox 201  9.500.000đ 10.900.000đ
24 khay Inox 304  21.500.000đ 24.200.000đ
24 khay Inox 201  18.500.000đ 21.200.000đ
Giá tủ nấu cơm điện
Giá tủ nấu cơm điện

Bảng giá tủ cơm gas

Tên sản phẩm  Giá tủ Inox 304  Giá tủ Inox 201
4 khay

11.100.000đ

8.600.000đ

6 khay 

12.300.000đ

9.800.000đ

8 khay

13.300.000đ

10.300.000đ

10 khay

14.300.000đ

11.300.000đ

12 khay

15.600.000đ

12.600.000đ

24 khay

26.600.000đ

23.600.000đ

Giá tủ nấu cơm gas
Giá tủ nấu cơm gas

Bảng giá tủ cơm điện gas

Tên sản phẩm  Tủ điều khiển rời Tủ điều khiển liền
4 khay Inox 304 11.300.000đ 11.500.000đ
4 khay Inox 201 8.800.000đ 9.000.000đ
6 khay Inox 304  12.500.000đ 13.200.000đ
6 khay Inox 201  10.000.000đ 10.700.000đ
8 khay Inox 304  13.500.000đ 14.200.000đ
8 khay Inox 201  10.500.000đ 11.200.000đ
10 khay Inox 304 14.500.000đ 15.200.000đ
10 khay Inox 201  11.500.000đ 12.200.000đ
12 khay Inox 304  15.800.000đ 16.200.000đ
12 khay Inox 201  12.800.000đ 13.200.000đ
24 khay Inox 304  26.800.000đ 28.900.000đ
24 khay Inox 201  23.800.000đ 25.900.000đ
Giá tủ cơm điện gas
Giá tủ cơm điện gas

Top tủ nấu cơm công nghiệp bán chạy tại Quang Huy

Xem ngay các mẫu tủ nấu cơm công nghiệp bán chạy nhất 

Tủ nấu cơm 4 khay

Tủ nấu cơm 4 khay là dòng tủ cơm mini, được sử dụng phổ biến tại những cửa hàng kinh doanh quy mô nhỏ. Tủ có thể nấu hấp cùng lúc 11-13kg gạo, tương đương với 55-65 suất cơm trong khoảng thời gian chỉ từ 35 – 45 phút.

Tủ cơm điện gas 4 khay
Tủ cơm 4 khay

Tủ nấu cơm 6 khay

Tủ cơm 6 khay có kích thước nhỏ gọn, năng suất lên đến 18 – 20kg gạo trong một lần nấu hấp, đáp ứng được khoảng 100 suất cơm trong một lần nấu. Tủ có trọng lượng 32kg, tích hợp hệ thống bánh xe nhỏ gọn, thuận tiện khi di chuyển.

Tủ cơm 6 khay
Tủ cơm 6 khay

Tủ nấu cơm 8 khay

Đây là mẫu tủ cơm bán chạy nhất hiện nay. Tủ được trang bị hệ thống gia nhiệt hiện đại, có thể nấu được khoảng  24 – 26kg gạo, phù hợp với cửa hàng kinh doanh quy mô vừa.

Tủ hấp cơm 8 khay
Tủ hấp cơm 8 khay

Tủ nấu cơm 10 khay

Tủ cơm 10 khay có thể đáp ứng được 145 – 175 suất ăn trong thời gian chưa đầy 1 giờ, nấu hấp được cùng lúc nhiều loại thực phẩm như: gà, giò, bánh bao, hải sản,… Đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho những khu bếp công ty, canteen trường học quy mô vừa. 

Tủ nấu cơm 10 khay
Tủ nấu cơm 10 khay

Tủ nấu cơm 12 khay

Tủ nấu cơm 12 khay được trang bị 12 khay nấu hấp, mỗi khay có thể nấu tối đa 3kg gạo. Tủ được làm từ chất liệu Inox 304/201 cao cấp, sáng bóng, đem lại vẻ đẹp sang trọng cho không gian, hàng quán.

Tủ cơm 12 khay
Tủ cơm 12 khay

Tủ nấu cơm 24 khay

Đây là mẫu tủ có dung tích lớn nhất hiện nay, có thể nấu được ừ 70 – 80 kg gạo, đáp ứng được 400 suất ăn trong một lần vận hành. Sản phẩm có thiết kế 2 cánh tiện lợi, được sử dụng phổ biến trong những khu bếp công nghiệp, nhà hàng, quán ăn quy mô lớn. 

Tủ cơm công nghiệp 24 khay
Tủ cơm công nghiệp 24 khay

Cách sử dụng tủ cơm công nghiệp

Hướng dẫn sử dụng tủ cơm công nghiệp

Bước 1: Kiểm tra van cấp nước và phao chống tràn xem có hoạt động ổn định không.

Bước 2: Cho nguyên liệu vào khay nấu hấp. Lựa chọn loại khay phù hợp:

 • Khay liền: nấu cơm, xôi, thực phẩm dạng lỏng.
 • Khay lỗ: hấp gà, vịt, bánh bao, rau củ.

Bước 3: Đặt khay nấu vào sâu bên trong tủ cơm, đóng cửa tủ và khóa chốt thật chặt. Sau đó, khởi động tủ và cài đặt nhiệt độ, hẹn giờ thời gian phù hợp.

Bước 4: Sau khi thực phẩm chín, đợi từ 5 – 10 phút để áp suất bên trong tủ hạ bớt rồi mới tiến hành lấy khay đựng ra bên ngoài bằng găng tay cách nhiệt.

Hướng dẫn sử dụng tủ cơm
Hướng dẫn sử dụng tủ cơm

Ưu đãi mua hàng Quang Huy

Quang Huy là một trong số những thương hiệu uy tín hàng đầu chuyên sản xuất và phân phối tủ nấu cơm công nghiệp cho nhà hàng, quán ăn trên thị trường. Bên cạnh mức giá bán ưu đãi, Quang Huy cũng có rất nhiều chương trình ưu đãi KHỦNG cho khách hàng như:

ƯU ĐÃI MUA HÀNG
 • Miễn phí vận chuyển bán kính 20km tại các chi nhánh
 • Hỗ trợ 50% phí giao hàng toàn quốc
 • Tặng kèm voucher mua hàng trị giá 200k
 • Tặng kèm mayso thanh nhiệt dự phòng
 • Bảo hành 12 tháng, sửa chữa trọn đời.

Hình ảnh kho hàng thực tế
Hình ảnh kho hàng thực tế
Nhân viên đóng gói hàng hóa
Nhân viên đóng gói hàng hóa
Bàn giao vận chuyển
Giao hàng

Rất nhiều người dùng hiện nay lựa chọn tin tưởng và sử dụng tủ cơm công nghiệp Quang Huy. Còn bạn thì sao? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi qua Hotline 09666 23 666 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất!

Xem thêm chi tiết >>
Video giới thiệu tổng kho tủ cơm công nghiệp Quang Huy
Đăng ký tư vấn nhanh

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn

Tư vấn nhanh